Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2021

Member

Organisation

Country

Agneta Herlitz

Karolinska Institutet

Sweden

Sverker Jagers

University of Gothenburg

Sweden

Johan Östling

Lund University

Sweden

Publicerad 08 maj 2018

Uppdaterad 09 februari 2021

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.