Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2022

Member

Organisation

Country

Ann-Marie Ekengren

University of Gothenburg

Sweden

Agneta Herlitz

Karolinska Institutet

Sweden

Johan Östling

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.