Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2020

Member

Organisation

Country

Gunlög Fur

University of Linné

Sweden

Agneta Herlitz

Karolinska institut

Sweden

Sverker Jagers

University of Gothenburg

Sweden

Publicerad den 08 maj 2018

Uppdaterad den 14 februari 2020

Pdf / Utskrift

Står det inte "2020" i tabellen publiceras årets ledamöter vid ett senare tillfälle.

RELATERAT INNEHÅLL