Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2020

Member

Organisation

Country

Gunlög Fur

University of Linné

Sweden

Agneta Herlitz

Karolinska institut

Sweden

Sverker Jagers

University of Gothenburg

Sweden

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad den 08 maj 2018

Uppdaterad den 14 februari 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL