Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2019

Member

Organisation

Country

Stefan Svallfors (Chair)

Swedish Research Council

Sweden

Gunlög Fur

Stockholm University

Sweden

Karin Helmersson Bergmark

Stockholm University

Sweden

Sverker Jagers

University of Gothenburg

Sweden

Publicerad den 08 maj 2018

Uppdaterad den 08 mars 2019

Pdf / Utskrift

Står det inte "2020" i tabellen publiceras årets ledamöter vid ett senare tillfälle.

RELATERAT INNEHÅLL