Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessur humaniora och samhällsvetenskap

2021

Member

Organisation

Country

Agneta Herlitz

Karolinska Institutet

Sweden

Sverker Jagers

University of Gothenburg

Sweden

Johan Östling

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.