Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Gästprofessurer inom humaniora och samhällsvetenskap, samt gästforskare inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

2024

Member

Organisation

Country

Stefan Svallfors (technical chair)

Swedish Research Council

Sweden

Ann-Marie Ekengren

University of Gothenburg

Sweden

Mikaela Sundberg

Stockholm University

Sweden

Per Wisselgren

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.