Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Omfördelningspanel

2022

Member

Organisation

Country

Stefan Svallfors (technical chair)

Swedish Research Council

Sweden

Tor Eriksson

Aarhus University

Denmark

Bruno Laeng

University of Oslo

Norway

Kasper Lippert-Rasmussen

Aarhus University

Denmark

Karen M. Anderson

University College Dublin

Ireland

John Nerbonne

University of Groningen

Netherlands

Kristen Ringdal

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Ingvild Sælid Gilhus

University of Bergen

Norway

Bodil Marie Stavning Thomsen

Aarhus University

Denmark

Ann-Catrin Östman

Åbo Akademi University

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL