Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Omfördelningspanel

2020

Member

Organisation

Country

Stefan Svallfors (Chair)

Swedish Research Council

Sweden

Bodil Marie Stavning Thomsen

Aarhus University

Denmark

Bruno Laeng

University of Oslo

Norway

Tor Eriksson

Aarhus University

Denmark

Karen M. Anderson

University of Southampton

UK

Kersti Börjars

University of Manchester

UK

Kristen Ringdal

NTNU

Norway

Ann-Catrin Östman

Åbo Academy University

Finland

Mia Korpiola

University of Turku

Finland

Ingvild Gilhus

Oslo University

Norway

Publicerad 12 juni 2018

Uppdaterad 11 september 2020

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL