Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Rasism och diskriminering

Denna beredningsgrupp är specifik inom utlysningen för Rasism och diskriminering.

2019

Member

Organisation

Country

Mikael Hjerm (Chair)

Umeå University

Sweden

Mahmood Arai

Stockholm University

Sweden

Martin Bak Jørgensen

Aalborg University

Denmark

Marcel Coenders

The Netherlands Institute for Social Research

Netherlands

Lene Koch

University of Copenhagen

Denmark

Kasper Lippert-Rasmussen

Aalborg University

Denmark

Ann Phoenix

University College London

UK

Oscar Pripp

Uppsala University

Sweden

Malin Thor Tureby

Linköping University

Sweden

Publicerad den 07 februari 2019

Uppdaterad den 27 februari 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL