Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

KBF-3: Klinisk behandlingsforskning (KBFPRO-3)

Anestesi och intensivvård / Infektion / Inflammation / Lungmedicin och allergi / Obstetrik och gynekologi / Odontologi / Ortopedi / Pediatrik / Reumatologi

Ledamöter i beredningsgrupperna för utlysningarna om bidrag till forskningsmiljö och bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning 2020.

2020

Member

Organisation

Country

Prof. Stefan Lohmander, chair

Lund University

Sweden

Prof. Marite Rygg

Norwegian University of Science and Technology and St. Olavs hospital

Norway

Dr. Kate Walker

University of Nottingham

UK

Prof. Lars Rasmussen

Rigshospitalet

Denmark

Docent Sten Rasmussen

Aalborg University Hospital

Denmark

Prof. Mark Wilcox

University of Leeds

UK

Prof. Charlotte Suppli Ulrik

University of Copenhagen

Denmark

Prof. Sita Bierma-Zeinstra

Erasmus University Medical Center

Netherlands

Li Alemo Munters

The Swedish Rheumatism AssociationSweden

Jonas Ranstam

Lund University

Sweden


Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 17 januari 2020

Uppdaterad 08 juni 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL