Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-01A: Molekylär medicin

Basala sjukdomsmekanismer / Cell- och molekylärbiologi / Biokemi / Genetik

2022

Member

Organisation

Country

Jan Johansson, chair

Karolinska Institutet

Sweden

Pipsa Saharinen, vice chair

University of Helsinki

Finland

Helena Carén

Gothenburg University

Sweden

Nico Dantuma

Karolinska Institutet

Sweden

Ning Xu Landén

Karolinska Institutet

Sweden

Felipe Cava

Umeå University

Sweden

Stefan Knight

Uppsala University

Sweden

Sari Lauri

University of Helsinki

Sweden

Tone Tønjum

University of Oslo

Norway

Cecilia Sahlgren

Åbo Akademi

Finland


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL