Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-01A: Molekylär medicin

Basala sjukdomsmekanismer / Cell- och molekylärbiologi / Biokemi / Genetik

2024

Member

Organisation

Country

Krister Wennerberg, Chair

University of Copenhagen

Denmark

David Andersson

King's College London

UK

Emma Börgeson

University of Gothenburg

Sweden

Maria Eriksson

Karolinska Institutet

Sweden

Lars Forsberg

Uppsala University

Sweden

Vasili Hauryliuk

Lund University

Sweden

Alison Lloyd

University College London

UK

Lykke Sylow

University of Copenhagen

Denmark

Tone Tønjum

University of Oslo

Norway

Vacant  


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL