Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-01B: Molekylär medicin

Basala sjukdomsmekanismer / Cell- och molekylärbiologi / Bioinformatik / Systemmedicin / Genomik

2021

Member

Organisation

Country

Chandrasekhar Kanduri, chair

Gothenburg University

Sweden

Magda Bienko

Karolinska Institutet

Sweden

Søren Brunak

University of Copenhagen

Denmark

Nestor Colm

Linköping University

Sweden

Qiaolin Deng

Karolinska Institutet

Sweden

Maria Eriksson

Karolinska Institutet

Sweden

Björn Högberg

Karolinska Institutet

Sweden

Sirpa Jalkanen

University of Turku

Finland

Marco Marcia

EMBL

France

Suzanne Turner

University of Cambridge

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL