Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-01B: Molekylär medicin

Basala sjukdomsmekanismer / Cell- och molekylärbiologi / Bioinformatik / Systemmedicin / Genomik

2022

Member

Organisation

Country

Nasim Sabouri, chair

Umeå University

Sweden

Sirpa Jalkanen, vice chair

University of Turku

Finland

Goncalo Castelo-Branco

Karolinska Institutet

Sweden

Søren Brunak

University of Copenhagen

Denmark

Philipp Kaldis

Lund University

Sweden

Sven Nelander

Upssala University

Sweden

Maria Eriksson

Karolinska Institutet

Sweden

Björn Högberg

Karolinska Institutet

Sweden

Marco Marcia

EMBL

France

Suzanne Turner

University of Cambridge

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL