Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-02: Molekylär medicin och terapi

Basala sjukdomsmekanismer / Biomaterial / Bioteknologi / Farmakologi / Farmaci / Toxikologi / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Jason Matthews, chair

University of Oslo

Norway

Marika Nestor, vice chair

Uppsala University

Sweden

Janne Backman

Helsinki University

Finland

Atanasio Pandiella Alonso

Universidad de Salamanca-CSIC

Spain

Mette Rosenkilde

Copenhagen University

Denmark

Ana Teixeira

Karolinska Institute

Sweden

Jeremy Turnbull

University of Liverpool

UK

Per Uhlén

Karolinska Institutet

Sweden

Hadi Valadi

Gothenburg University

Sweden

Jin-ping Li

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL