Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-02: Molekylär medicin och terapi

Basala sjukdomsmekanismer / Biomaterial / Bioteknologi / Farmakologi / Farmaci / Toxikologi / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Gunnar Schulte, chair

Karolinska Institute

Sweden

Janne Backman

Helsinki University

Finland

Margareta Hammarlund-Udenaes

Uppsala University

Sweden

Jason Matthews

Oslo University

Norway

Marika Nestor

Uppsala University

Sweden

Mette Rosenkilde

Copenhagen University

Denmark

Ana Teixeira

Karolinska Institutet

Sweden

Jeremy Turnbull

University of Liverpool

UK

Hadi Valadi

Gothenburg University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL