Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-02: Molekylär medicin och terapi

Basala sjukdomsmekanismer / Biomaterial / Bioteknologi / Farmakologi / Farmaci / Toxikologi / Angränsande forskningsområden

2024

Member

Organisation

Country

Jason Matthews, Chair

Oslo University

Norway

Rongrong Fan

Karolinska Institutet

Sweden

Susanne Gabrielsson

Karolinska Institutet

Sweden

Per Larsson

Uppsala University

Sweden

Catharina Margrethe Lerche

University of Copenhagen

Denmark

Jan Lötvall

University of Gothenburg

Sweden

Pia Maly Sundgren

Lund University

Sweden

Alexandra Teleki

Uppsala University

Sweden

Jeremy Turnbull

University of Liverpool

UK

Per Uhlén

Karolinska Institutet

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL