Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-03A: Immunitet och inflammation

Immunitet / Inflammation / Autoimmunitet / Transplantation / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Yenan Bryceson, chair

Karolinska Institutet

Sweden

Hans Carlsten

Gothenburg University

Sweden

Olov Ekwall

Gothenburg University

Sweden

Katharina Lahl

Lund University

Sweden

Trine Mogensen

Århus University

Denmark

Flemming Pociot

Copenhagen University

Denmark

Anne Spurkland

University of Oslo

Norway

Constantin Urban

Umeå University

Sweden

Lisa Westerberg

Karolinska Institutet

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL