Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-03A: Immunitet och inflammation

Immunitet / Inflammation / Autoimmunitet / Transplantation / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Lena Öhman, chair

Gothenburg University

Sweden

Lisa Westerberg, vice chair

Karolinska Institutet

Sweden

Anette Susanne Bøe Wolff

University of Bergen

Norway

Karl Lemström

University of Helsinki

Finland

Katharina Lahl

Lunds universitet

Sweden

Lars Erik Kristensen

Parker institute

Denmark

Niklas Björkström

Karolinska Institutet

Sweden

Silke Appel

University of Bergen

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL