Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-04A: Infektion

Infektion, företrädesvis inom bakteriologi och mykologi samt angränsande forskningsområden.

2022

Member

Organisation

Country

Mari Norgren, chair

Umeå University

Sweden

Artur Schmidtchen, vice chair

Lunds University

Sweden

Jana Jass

Örebro University

Sweden

Agnes Fouet

Inserm Paris

France

Fredrik Bäckhed

University of Gothenburg

Sweden

Jörgen Johansson

Umeå University

Sweden

Åsa Sjöling

Karolinska Institute

Sweden

Mikael Skurnik

Helsinki University

Finland

Jose Bengoechea

Queen's University Belfast

UK


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL