Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-05: Cirkulation och respiration

Kardiologi / Klinisk fysiologi / Kärlbiologi / Lungmedicin / Njurmedicin / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Jan Borén, chair

Göteborg University

Sweden

Isabel Goncalves

Lund University

Sweden

David Erlinge

Lund University

Sweden

Jacob Fog Bentzon

University of Aarhus

Denmark

Ewa Ehrenborg

Aarhus University

Denmark

Börje Haraldsson

Novartis

Switzerland

Helle Prætorius Øhrwald

University of Aarhus

Denmark

Jenny Nyström

Göteborg University

Sweden

Christer Janson

Uppsala University

Sweden

Thomas Sandström

Umeå University

Sweden

Ulrike Muscha Steckelings

University of Southern Denmark

Denmark


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL