Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-07: Kvinnors och barns hälsa

Gynekologi / Obstetrik / Pediatrik / Perinatologi / Reproduktionsmedicin / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Birgitta Essén, chair

Uppsala University

Sweden

Mats Brännström

Gothenburg University

Sweden

Frank van Bel

University of Utrecht

Netherlands

Stephen Franks

Imperial College

UK

Eric Herlenius

Karolinska Institutet

Sweden

Bo Jacobsson

Gothenburg University

Sweden

Tina Lavender

Liverpool Scool of Tropical Medicine

UK

Marjo Renko

University of Eastern Finland

Finland

Anne Cathrine Staff

Oslo University

Norway

Elisabet Stener-Viktorin

Karolinska Institutet

Sweden

Jorma Toppari

Turku University

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL