Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-07: Kvinnors och barns hälsa

Gynekologi / Obstetrik / Pediatrik / Perinatologi / Reproduktionsmedicin / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Birgitta Essén, chair

Uppsala University

Sweden

Eric Herlenius, vice chair

Karolinska Institutet

Sweden

Birgitte Bruun Nielsen

Copenhagen University Hospital

Denmark

Jovanna Dahlgren

Gothenburg University

Sweden

Stefan Hansson

Lunds University

Sweden

Bo Jacobsson

Gothenburg University

Sweden

Tina Lavender

Liverpool Scool of Tropical Medicine

UK

Marjo Renko

University of Eastern Finland

Finland

Anne Cathrine Staff

Oslo University

Norway

Xiaoyang Wang

Gothenburg University

Sweden

Jorma Toppari

Turku University

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL