Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-07: Kvinnors och barns hälsa

Gynekologi / Obstetrik / Pediatrik / Perinatologi / Reproduktionsmedicin / Angränsande forskningsområden

2024

Member

Organisation

Country

Ulrika Ådén, Chair

Karolinska Institutet

Sweden

Stefan Enroth

Uppsala University

Sweden

Vineta Fellman

Lund University

Finland

Nandor Gabor Than

Hungarian Academy of Sciences

Hungary

Fredrik Lanner

Karolinska Institutet

Sweden

Tina Lavender

Liverpool Scool of Tropical Medicine

UK

Samuli Rautava

University of Helsinki

Finland

Kristiina Tammimies

Karolinska Institutet

Sweden

Jone Trovik

University of Bergen

Norway

Thorkild Tylleskär

University of Bergen

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL