Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-08A: Cancer

Molekylär cancerforskning / Onkologi / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Jonas Larsson, chair

Lund University

Sweden

Peter Naredi, vice chair

Gothenburg University

Sweden

Mariona Graupera

Barcelona University

Spain

Åslaug Helland

University of Oslo

Norway

Cai Grau

Aarhus University Hospital

Denmark

Anita Göndör

Karolinska Institutet

Sweden

Linda Sofie Lindström

Karolinska Institute

Sweden

Karin Haustermans

UZ Leuven

Belgium

Karl-Johan Malmberg

Oslo University Hospital

Norway

Kristian Pietras

Lund University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL