Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-08A: Cancer

Molekylär cancerforskning / Onkologi / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Jonas Larsson, chair

Lund University

Sweden

Per Albertsson

Gothenburg University

Sweden

Mariona Graupera

Barcelona University

Spain

Åslaug Helland

University of Oslo

Norway

Göran Jönsson

Lund university

Sweden

Linda Sofie Lindström

Karolinska Institutet

Sweden

Peter Naredi

Gothenburg University

Sweden

Lena Specht

Copenhagen University

Denmark

Fredrik Swartling

Uppsala University

Sweden

Pia Österlund

Helsinki University

Finland


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL