Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-08A: Cancer

Molekylär cancerforskning / Onkologi / Angränsande forskningsområden

2024

Member

Organisation

Country

Göran Jönsson, Chair

Lund University

Sweden

Line Bjorge

University of Bergen

Norway

Anja Bosserhof

Friedrich-Alexander-Universität

Germany

Helena Carén

University of Gothenburg

Sweden

Kamila Czene

Karolinska Instiutet

Sweden

Mariona Graupera

Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Spain

Eleonora Leucci

KU Leuven

Belgium

Mitchell Levesque

University of Zürich Hospital

Switzerland

Andreas Lundqvist

Karolinska Institutet

Sweden

Peter Naredi

University of Gothenburg

Sweden

Johan Staaf

Lund University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL