Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-08B: Cancer och hematologi

Molekylär cancerforskning / Onkologi / Blodsjukdomar / Hematopoes / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Anna Dimberg, chair

Uppsala University

Sweden

Marcus Järås, vice chair

Lund University

Sweden

Eva Hellström Lindberg

Karolinska Institute

Sweden

Jenny Hansson

Lund University

Sweden

Peeter Karihtala

University of Oulu

Finland

Päivi Ojala

University of Helsinki

Finland

Kaisa Lehti

NTNU

Norway

Yuri Schwartz

Umeå University

Sweden

Susanne Schlisio

Karolinska Institute

Sweden

Arjan Griffioen

NA Angiogenesis Laboratory, Amsterdam UMC

Netherlands


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL