Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-08B: Cancer och hematologi

Molekylär cancerforskning / Onkologi / Blodsjukdomar / Hematopoes / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Anna Dimberg, chair

Uppsala University

Sweden

Rolf Bjerkvig

University of Bergen

Norway

Klas Blomgren

Karolinska Institutet

Sweden

Marcus Järås

Lund University

Sweden

Peeter Karihtala

University of Oulu

Finland

Stefan Karlsson

Lund University

Sweden

Kaisa Lehti

NTNU

Norway

Ruth Palmer

Gothenburg University

Sweden

Susanne Schlisio

Karolinska Institutet

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL