Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-09: Endokrinologi, gastroenterologi och metabolism

Andrologi / Diabetes / Hepatologi / Obesitas / Nutrition / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Charlotte Ling, chair

Lund University

Sweden

Daniel Agardh

Lund University

Sweden

Ingrid Wernstedt Asterholm

Göteborgs universitet

Sweden

Ingrid Dahlman

Karolinska Institutet

Sweden

Jonas Ludvigsson

Karolinska Institutet

Sweden

Silvia Melgar

University College Cork

Ireland

Claes Ohlsson

Gothenburg University

Sweden

Jussi Pihlajamäki

University of Eastern Finland

Finland

Jorge Ruas

Karolinska Institutet

Sweden

Tiinamaija Tuomi

University of Helsinki

Finland

Lena Öhman

Göteborg University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL