Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-09: Endokrinologi, gastroenterologi och metabolism

Andrologi / Diabetes / Hepatologi / Obesitas / Nutrition / Angränsande forskningsområden

2020

Member

Organisation

Country

Marju Orho-Melander, chair

Lund University

Sweden

Per Hellström

Uppsala University

Sweden

Per-Anders Jansson

Göteborg University

Sweden

Riitta Korpela

University of Helsinki

Finland

Peter Kovacs

University of Leipzig

Germany

Charlotte Ling

Lund University

Sweden

Jorge Ruas

Karolinska Institute

Sweden

Ursula Schwab

University of Eastern Finland

Finland

Anders Tengholm

Uppsala University

Sweden

Lena Öhman

Göteborg University

Sweden

Vacant
Publicerad 21 januari 2020

Uppdaterad 25 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL