Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-09: Endokrinologi, gastroenterologi och metabolism

Andrologi / Diabetes / Hepatologi / Obesitas / Nutrition / Angränsande forskningsområden

2023

Member

Organisation

Country

Anders Tengholm (Chair)

Uppsala University

Sweden

Daniel Agardh

Lund University

Sweden

Sofia Carlsson

Karolinska Institutet

Sweden

Carolin Daniel

Ludwig-Maximilans-Universität Munchen

Germany

Martin Jastroch

Stockholm University

Sweden

Riitta KorpelaUniversity of Helsinki

Finland

Mette Nåmdal Vesterhus

University of Bergen

Norway

Claes Ohlsson

University of Gothenburg

Sweden

Shanta Persuad

King's College London

United Kingdom

Jussi Pihlajamäki

University of Eastern Finland

Finland

Jorge Ruas

Karolinska Institutet

Sweden

Ingrid Wernstedt Asterholm

University of Gothenburg

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen