Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-09: Endokrinologi, gastroenterologi och metabolism

Andrologi / Diabetes / Hepatologi / Obesitas / Nutrition / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Anders Tengholm, chair

Uppsala University

Sweden

Ingrid Wernstedt Asterholm, vice chair

Göteborgs universitet

Sweden

Claes Ohlsson

Gothenburg University

Sweden

Helge RæderUniversity of Bergen

Norway

Magnus Simrén

Gothenburg University

Sweden

Niels Wierup

Lunds University

Sweden

Ola Olén

Karolinska Institutet

Sweden

Tove Fall

Uppsala University

Sweden

Pamela Fischer-Posovszky

Universitäts klinikum Ulm

Germany

Riitta KorpelaUniversity of Helsinki

Finland

Jussi Pihlajamäki

University of Eastern Finland

Finland


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL