Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-11: Neurologi och sinnesorganen

Neurovetenskap / Neurologi / Audiologi / Logopedi / Muskelsjukdomar / Neurofysiologi / Oftalmologi / Rehabiliteringsmedicin / Angränsande forskningsområden

2023

Member

Organisation

Country

Per Petersson (Chair)

Umeå University

Sweden

Maria Björkqvist

Lund University

Sweden

Barbara Canlon

Karolinska Institutet

Sweden

Michela Deleidi

Institut Imagine, INSERM

France

Juan Domingo Gispert

The Barcelona Beta Brain Research Centre

Spain

Eric Hanse

University of Gothenburg

Sweden

Marcela Pekna

University of Gothenburg

Sweden

Mathias Toft

Oslo University Hospital

Norway

Pete Williams

Karolinska Institutet

Sweden

Peter Zygmunt

Lund University

SwedenPublicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen