Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-13. Vårdvetenskap

Arbetsterapi / Audiologi / Fysioterapi / Gerontologi / Hälsopsykologi / Logopedi / Reproduktiv hälsa / Omvårdnad / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

David Edvardsson, chair

Umeå University

Sweden

Gerhard Andersson

Linköping university

Sweden

Synneve Dahlin-Ivanoff

Gothenburg University

Sweden

Yngve Gustafson

Umeå University

Sweden

Tiny Jaarsma

Linköping university

Sweden

Linus Jönsson

Karolinska Institutet

Sweden

Ann Languis Eklöf

Karolinska Institutet

Sweden

Denis Martin

Teesside University

UK

Eva Nissen

Karolinska institutet

Sweden

Riita Suhonen

University of Turku

Finland

Ans Van Ginckel

Ghent University

Belgium

Anna Wikman

Uppsala University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL