Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-13. Vårdvetenskap

Arbetsterapi / Audiologi / Fysioterapi / Gerontologi / Hälsopsykologi / Logopedi / Omvårdnad / Angränsande forskningsområden

2020

Member

Organisation

Country

Agneta Ståhle, chair

Karolinska Institute

Sweden

Gerhard Andersson

Linköping university

Sweden

Mats Brommels

Karolinska Institute

Sweden

Christine Brulin

Umeå University

Sweden

Synneve Dahlin-Ivanoff

Göteborg university

Swedenv

David Edvardsson

Umeå University

Sweden

Ans van Ginckel

Ghent University

Belgium

Yngve Gustafsson

Umeå University

Sweden

Denis Martin

Teesside University

UK

Riita Suhonen

University of Turku

Finland


Publicerad 21 januari 2020

Uppdaterad 10 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL