Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-13. Vårdvetenskap

Forskningsområden med patientfokus såsom arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, gerontologi, hälsopsykologi, logopedi, reproduktiv hälsa, omvårdnad och angränsande områden, samt forskningsområden med bredare fokus på vårdens personal och organisation såsom evidensbaserad praktik, hälsoekonomi, hälso- och sjukvårdsorganisation och angränsande forskningsområden.

2024

Member

Organisation

Country

Claudia Lampic, Chair

Umeå University

Sweden

Maria Ahlberg

Karolinska Institutet

Sweden

Dimitri Beeckman

Örebro University

Sweden

Mathilda Björk

Linköping University

Sweden

Katja Boersma

Örebro University

Sweden

Malin Lövgren

Marie Cederschiöld University

Sweden

David Moulaee Conradsson

Karolinska Institutet

Sweden

Per Nilsen

Linköping University

Sweden

Andre Nyberg

Umeå University

Sweden

Susanne Reventlow

University of Copenhagen

Denmark

Jacqueline Sin

School of Health & Psychological Sciences

UK

Minna Stolt

University of Turku

Finland

Hilde Verbeek

Maastricht University

Netherlands


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL