Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14A: Folkhälsovetenskap

Forskning kring hälsotillståndet i befolkningen och vissa grupper samt faktorer och interventioner som kan påverka människors hälsa, inklusive forskningsområden såsom socialmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, global hälsa, levnadsvanor och angränsande forskningsområden.

2023

Member

Organisation

Country

Amy O'Donnell (Chair)

Newcastle University

United Kingdom

Carl-Gustaf Bornehag

Karlstad University

Sweden

Niina Kolehmainen

Newcastle University

Sweden

Marie Löf

Karolinska Institutet

Sweden

G.J Mendez Torres

University of Exeter

United Kingdom

Mattias Rantalainen

Karolinska Institutet

Sweden

John Reilly

University of Strathclyde

United Kingdom

Jukka TörrönenStockholm University

Sweden

Anna Winkvist

University of Gothenburg

Sweden

Frank De Vocht

University of Bristol

United Kingdom


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL