Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14A: Folkhälsovetenskap

Forskning kring hälsotillståndet i befolkningen och vissa grupper samt faktorer och interventioner som kan påverka människors hälsa, inklusive forskningsområden såsom socialmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, global hälsa, levnadsvanor och angränsande forskningsområden.

2024

Member

Organisation

Country

Amy O'Donnell, Chair

Newcastle University

UK

Frank de Vocht

University of Bristol

UK

Magnus Domellöf

Umeå University

Sweden

Kristina Jakobsson

University of Gothenburg

Sweden

G.J. Melendez-Torres

University of Exeter

UK

Matthew Prina

Newcastle University

UK

Cecilia Ramlau-Hansen

University of Aarhus

Denmark

John Reilly

University of Strathclyde

UK

Vacant

 

 

Vacant

 

 

Vacant

 

 


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen