Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14A: Folkhälsovetenskap

Epidemiologiska studier / Global hälsa / Hälso- och sjukvårdsorganisation / Hälsopolitik / Samhällsfarmaci / Socialmedicin / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Per Nilsen, chair

Stockholm University

Sweden

John Frank

University of Warwick

UK

Gillian Hundt

University of Warwick

UK

Susanne Iwarsson

Lund University

Sweden

Elin Larsson

Karolinska Institutet

Sweden

Alastair Leyland

University of Glasgow

UK

Amy O'Donnell

Newcastle University

UK

Mikael Rostila

Stockholm University

Sweden

Liselotte Schäfer-Elinder

Karolinska Institutet

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL