Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14A: Folkhälsovetenskap

Forskning kring hälsotillståndet i befolkningen och vissa grupper samt faktorer och interventioner som kan påverka människors hälsa, inklusive forskningsområden såsom socialmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, global hälsa, levnadsvanor och angränsande forskningsområden.

2022

Member

Organisation

Country

Amy O'Donnell, chair

Newcastle University

UK

Finn Nilson

Karlstad University

Sweden

Gillian Hundt

University of Warwick

UK

Jens Nygren

Halmstad University

Sweden

Jukka TörrönenStockholm University

Sweden

Marie Löf

Linköpings University

Sweden

Sigrun Olafsdottir

University of Iceland

Iceland

Marianna Virtanen

Karolinska Institute

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL