Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14A: Folkhälsovetenskap

Epidemiologiska studier / Global hälsa / Hälso- och sjukvårdsorganisation / Hälsopolitik / Samhällsfarmaci / Socialmedicin / Angränsande forskningsområden

2020

Member

Organisation

Country

Ilona Koupil, chair

Stockholm University

Sweden

Gilian Hundt

University of Warwick

UK

Helle Kieler

Karolinska Institute

Sweden

Alastair Leyland

University of Glasgow

UK

Per Nilsen

Linköping University

Sweden

Karri Silventoinen

University of Helsinki

Finland

Johanne Sundby

University of Oslo

Norway

Mikael Svensson

Göteborg University

Sweden

Björn Wettermark

Uppsala University

Sweden


Publicerad 21 januari 2020

Uppdaterad 10 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL