Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Etablering- och konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Observera att detta är en övergripande beredningsgrupp som inte är valbar för dig som söker bidrag.

2022

Member

Organisation

Country

Gunnar Schulte, chair

Karolinska Institute

Sweden

Claudia Waskow, vice chair

University of Jena

Germany

Ana Cumano

Institut Pasteur

France

Antti SarasteUniversity of Turku

Finland

Anders Lund

University of Copenhagen

Denmark

Anna Keski-Rahkonen

Helsiniki University

Finland

Ivan BogeskiHeart Center Göttingen

Germany

Magdalena Fossum

Rigshospitalet

Denmark

Sylvia Knapp

Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vienna

Austria

Tim Hucho

University of Köln

Germany

Paul Coffer

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL