Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

2020

Member

Organisation

Country

Danuta Fjellestad (chair)

Uppsala University

Sweden

Marie Louise Bech Nosch

University of Copenhagen

Denmark

Nanna Bonde Thylstrup

Copenhagen Business School

Denmark

Tim Hitchcock

University of Sussex

UK

Krister Lindén

University of Helsinki

Finland

Lorna M Hughes

University of Glasgow

UK

Julian Richards

University of York

UK

Lisa Snyder

UCLA

USA

Simon Tanner

King's College London

UK

Mikko Tolonen

University of Helsinki

Finland

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 17 mars 2020

Uppdaterad 17 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL