Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Forskningsbidrag inom infektionsområdet

Ledamöterna i beredningsgruppen kommer att tillsättas inom kort.

2020

Member

Organisation

CountryDigitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad den 29 april 2020

Uppdaterad den 29 april 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar