Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap och forskarskolor för lärarutbildare 2021

2021

Member

Organisation

Country

Gunilla Holm (Chair)

Helsinki University

Finland

Marte Blikstad-Balas

University of Oslo

Norway

Torberg Falch

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Christian Helms Jørgensen

Roskilde University

Denmark

Rolf Vegar Olsen

University of Oslo

Norway

Annalisa Sannino

Tampere University

Finland

Kari Smith

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar