Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

IPD-MH1: Internationell postdok vår, medicin och hälsa

2022

Member

Organisation

Country

Colm Nestor, chair

Linköping University

Sweden

Olof Eriksson

Uppsala University

Sweden

Jana Jass

Örebro University

Sweden

Karin Leandersson

Lund University

Sweden

Sebastian Lewandowski

Karolinska Institutet

Sweden

Susanne Nylén

Karolinska Institutet

Sweden

Anders Ståhlberg

University of Gothenburg

Sweden

Per-Arne Svensson

University of Gothenburg

Sweden

Eva Sverremark-Ekström

Stockholm University

Sweden

Märta Wallinius

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar