Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-A Atmosfärs-, vatten- och markvetenskap

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av pågående kemiska, fysikaliska, biologiska och biogeokemiska processer inom, och mellan, mark, luft och vatten. Även miljö- och klimatrelaterad forskning som inte sträcker sig över geologiska tidsperioder ingår.

2022

Member

Organisation

Country

Dominick Spracklen, chair

University of Leeds

UK

Anna Rutgersson, vice chair

Uppsala University

Sweden

Martin Berggren

Lund University

Sweden

Daniel Metcalfe

Lund University

Sweden

Isaac Santos

University of Gothenburg

Sweden

Anja Schmidt

DLR Institute of Atmospheric Physics

Germany

Parvadha Suntharalingam

University of East Anglia

Great Britain and Northern Ireland

Andrew Thomas

Aberystwyth University

Great Britain and Northern Ireland

Eeva-Stiina Tuittila

University of Eastern Finland

Finland

Annele Virtanen

University of Eastern Finland

Finland

Shuting Yang

Danish Meteorological Institute

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biogeokemi
  • Hydrologi
  • Klimatforskning, inkl. klimatmodellering
  • Limnologi
  • Markvetenskap
  • Meteorologi och atmosfärsforskning
  • Miljökemi
  • Oceanografi