Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-A Atmosfärs-, vatten- och markvetenskap

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av pågående kemiska, fysikaliska, biologiska och biogeokemiska processer inom, och mellan, mark, luft och vatten. Även miljö- och klimatrelaterad forskning som inte sträcker sig över geologiska tidsperioder ingår.

2021

Member

Organisation

Country

Dominick Spracklen, chair

University of Leeds

UK

Anna Rutgersson, vice chair

Uppsala University

Sweden

Martin Berggren

Lund University

Sweden

Isaac Rodrigues Dos Santos

University of Gothenburg

Sweden

Stefano Manzoni

Stockholm University

Sweden

Elaine McDonagh

National Oceanographic Centre

UK

Dan Metcalfe

Lund University

Sweden

Fiona O'Connor

Met Office

UK

Parvadha Suntharalingam

University of East Anglia

UK

Andrew Thomas

Aberystwyth University

UK

Eeva-Stiina Tuittila

University of Eastern Finland

Finland

Qiong Zhang

Stockholm University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biogeokemi
  • Hydrologi
  • Klimatforskning, inkl. klimatmodellering
  • Limnologi
  • Markvetenskap
  • Meteorologi och atmosfärsforskning
  • Miljökemi
  • Oceanografi