Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-B Geologi, geokemi och geofysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av planeten Jorden som ett dynamiskt system, inklusive ett brett spektrum av relaterade geovetenskapliga discipliner. Alla aspekter av interaktioner under geologiska tidsperioder är inkluderade, inom och mellan de fem huvudkomponenterna av geosystemet – atmosfären, biosfären, kryosfären, geosfären och hydrosfären.

2024

Member

Organisation

Country

Graham Budd (chair)

Uppsala University

Sweden

Achim Brauer (vice chair)

GFZ German Research Centre for Geosciences

Germany

Tom Jilbert

University of Helsinki

Finland

Emma Hammarlund

Lund University

Sweden

Esa Heilimo

Turku University

Finland

Alice Marzocchi

National Oceanography Centre

Storbritannien och Nordirland

Sanja Panovska

GFZ German Research Centre for Geosciences

Germany

Marit-Solveig Seidenkrantz

Aarhus University

Denmark

Martin Smith

Durham University

UK

Anders Svensson

University of Copenhagen

Denmark

Martin Werner

AWI Alfred Wegener Institut

Germany

Kathy Whaler

University of Edinburgh

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Geodesi
 • Geofysik
 • Geokemi
 • Geologi
 • Geoteknik
 • Glaciologi
 • Kvartärgeologi, inkl. paleolimnologi
 • Mineralogi och petrologi
 • Naturgeografi
 • Paleoekologi
 • Paleogenetik
 • Paleoklimatologi inkl. paleoklimatmodellering
 • Paleontologi och paleobiologi
 • Paleooceanografi inkl. paleooceanografisk modellering
 • Sedimentologi
 • Tektonik