Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-B Geologi, geokemi och geofysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av planeten Jorden som ett dynamiskt system, inklusive ett brett spektrum av relaterade geovetenskapliga discipliner. Alla aspekter av interaktioner under geologiska tidsperioder är inkluderade, inom och mellan de fem huvudkomponenterna av geosystemet – atmosfären, biosfären, kryosfären, geosfären och hydrosfären.

2022

Member

Organisation

Country

Raimund Muscheler, chair

Lund University

Sweden

Carmen Gaina, vice chair

University of Oslo

Norway

Per Aagaard

University of Oslo

Norway

Achim Brauer

GFZ German Research Centre for Geosciences

Germany

Steffi Burchardt

Uppsala University

Sweden

Ulrike Herzschuh

University of Potsdam

Germany

Nicolaj Krog Larsen

Aarhus University

Denamark

Crispin Little

University of Leeds

Great Britain and Northern Ireland

Monica Pozzo

University College London

Great Britain and Northern Ireland

Kristoffer Szilas

University of Copenhagen

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Geodesi
 • Geofysik
 • Geokemi
 • Geologi
 • Geoteknik
 • Glaciologi
 • Kvartärgeologi, inkl. paleolimnologi
 • Mineralogi och petrologi
 • Naturgeografi
 • Paleoekologi
 • Paleogenetik
 • Paleoklimatologi inkl. paleoklimatmodellering
 • Paleontologi och paleobiologi
 • Paleooceanografi inkl. paleooceanografisk modellering
 • Sedimentologi
 • Tektonik