Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-B Geologi, geokemi och geofysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av planeten Jorden som ett dynamiskt system, inklusive ett brett spektrum av relaterade geovetenskapliga discipliner. Alla aspekter av interaktioner under geologiska tidsperioder är inkluderade, inom och mellan de fem huvudkomponenterna av geosystemet – atmosfären, biosfären, kryosfären, geosfären och hydrosfären.

2021

Member

Organisation

Country

Raimund Muscheler, chair

Lund University

Sweden

Jennifer McElwain, vice chair

Trinity College Dublin

Ireland

Graham E Budd

Uppsala University

Sweden

Steffi Burchardt

Uppsala University

Sweden

Yves Godderis

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

France

Nicolaj Krog Larsen

University of Copenhagen

Denmark

Monica Pozzo

University College London

UK

Kristoffer Szilas

University of Copenhagen

Denmark

Claire Waelbroeck

Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement

France

Barbara Wohlfarth

Stockholm University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Geodesi
 • Geofysik
 • Geokemi
 • Geologi
 • Geoteknik
 • Glaciologi
 • Kvartärgeologi, inkl. paleolimnologi
 • Mineralogi och petrologi
 • Naturgeografi
 • Paleoekologi
 • Paleogenetik
 • Paleoklimatologi inkl. paleoklimatmodellering
 • Paleontologi och paleobiologi
 • Paleooceanografi inkl. paleooceanografisk modellering
 • Sedimentologi
 • Tektonik