Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-B Geologi, geokemi och geofysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar studier av planeten Jorden som ett dynamiskt system, inklusive ett brett spektrum av relaterade geovetenskapliga discipliner. Alla aspekter av interaktioner under geologiska tidsperioder är inkluderade, inom och mellan de fem huvudkomponenterna av geosystemet – atmosfären, biosfären, kryosfären, geosfären och hydrosfären.

2023

Member

Organisation

Country

Graham Budd (chair)

Uppsala University

Sweden

Achim Brauer (vice chair)

GFZ German Research Centre for Geosciences

Germany

Monica Ionita

Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research

Germany

Emilia Jarochowska

Utrecht University

Netherlands

Tom Jilbert

University of Helsinki

Finland

Monika Korte

German Research Centre for Geosciences

Germany

Crispin Little

University of Leeds

United Kingdom

Monica Pozzo

University Cllege London

United Kingdom

Maria Fernanda Sanchez Goñi

EPHE

France

Anders Svensson

University of Copenhagen, Niels Bohr Institute

Denmark

Kristoffer Szilas

University of Copenhagen

Denmark

Kathy Whaler

University of Edinburgh

United Kingdom

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Geodesi
 • Geofysik
 • Geokemi
 • Geologi
 • Geoteknik
 • Glaciologi
 • Kvartärgeologi, inkl. paleolimnologi
 • Mineralogi och petrologi
 • Naturgeografi
 • Paleoekologi
 • Paleogenetik
 • Paleoklimatologi inkl. paleoklimatmodellering
 • Paleontologi och paleobiologi
 • Paleooceanografi inkl. paleooceanografisk modellering
 • Sedimentologi
 • Tektonik
Till toppen