Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-C Evolutionsbiologi och genetik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med ett evolutionärt perspektiv, inklusive evolutionsekologi och evolutionär utvecklingsbiologi. Forskning som inkluderas är även relationer mellan arter, genetisk variation och ärftlighet i organismer vid systematik- och genetikstudier. Använda modellsystemen sträcker sig från mikroorganismer till växter och djur, inklusive fossilerat material. Stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår också om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2022

Member

Organisation

Country

Dominic Wright, chair

Linköpings University

Sweden

Rosa Fernandez, vice chair

Centre for Genomic Regulation, Barcelona

Spain

Roger Butlin

University of Sheffield

Great Britain and Northern Ireland

Laura Eme

Uppsala University

Sweden

Laurent Frantz

Ludwig Maximilian University of Munich

Germany

Heikki Helanterä

University of Oulu

Finland

Kayla King

Oxford university

Great Britain and Northern Ireland

Greger Larson

University of Oxford

Great Britain and Northern Ireland

Hélène Morlon

Ecole Normale Supérieure

France

Kees van Oers

Wageningen University & Research

The Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biologisk systematik
  • Evolutionsbiologi
  • Evolutionsekologi
  • Evolutionär genomik
  • Evolutionär utvecklingsbiologi
  • Fylogenetik
  • Komparativ biologi
  • Populationsgenetik