Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-C Evolutionsbiologi och genetik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med ett evolutionärt perspektiv, inklusive evolutionsekologi och evolutionär utvecklingsbiologi. Forskning som inkluderas är även relationer mellan arter, genetisk variation och ärftlighet i organismer vid systematik- och genetikstudier. Använda modellsystemen sträcker sig från mikroorganismer till växter och djur, inklusive fossilerat material. Stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår också om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2024

Member

Organisation

Country

Rike Stelkens (chair)

Stockholm University

Sweden

Roger Butlin (vice chair)

Universities of Sheffield

UK

Göran Arnqvist

Uppsala University

Sweden

Claudia Bank

University of Bern

Switzerland

Andrea Betancourt

University of Liverpool

UK

Amanda Bretman

University of Leeds

UK

Philine Feulner

Eawag-Swiss federal institute of aquatic science and technology

Switzerland

Heikki Helanterä

University of Oulu

Finland

Eric Libby

Umeå University

Sweden

Kay Lucek

University of Neuchâtel

Switzerland

Marina Rafajlovic

Gothenburg university

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biologisk systematik
  • Evolutionsbiologi
  • Evolutionsekologi
  • Evolutionär genomik
  • Evolutionär utvecklingsbiologi
  • Fylogenetik
  • Komparativ biologi
  • Populationsgenetik