Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-C Evolutionsbiologi och genetik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med ett evolutionärt perspektiv, inklusive evolutionsekologi och evolutionär utvecklingsbiologi. Forskning som inkluderas är även relationer mellan arter, genetisk variation och ärftlighet i organismer vid systematik- och genetikstudier. Använda modellsystemen sträcker sig från mikroorganismer till växter och djur, inklusive fossilerat material. Stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår också om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2021

Member

Organisation

Country

Dominic Wright, chair

Linköpings University

Sweden

Rosa Fernandez, vice chair

Spanish Research Council-University Pompeu Fabra

Spain

Laura Eme

University of Paris-Sud

France

Heikki Helanterä

University of Oulu

Finland

Kayala King

Oxford university

UK

Tanja Slotte

Stockholm University

Sweden

Rike Stelkens

Stockholm University

Sweden

Kees van Oers

Wageningen University & Research

Netherlands

Matthew Webster

Uppsala University

Sweden

Helena Westerdal

Lunds University

Sweden

Bas Zwaan

University of Wageningen

Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biologisk systematik
  • Evolutionsbiologi
  • Evolutionsekologi
  • Evolutionär genomik
  • Evolutionär utvecklingsbiologi
  • Fylogenetik
  • Komparativ biologi
  • Populationsgenetik