Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-D Ekologi och organismbiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om populationers, samhällens och systems ekologi, vilka använder modellsystem från mikroorganismer till växter och djur. Gruppen hanterar också biologisk forskning som fokuserar på organismen, inklusive fysiologiska och/eller beteendestudier vilka använder experimentella system från växter till djur. Även stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2022

Member

Organisation

Country

Sofia Gripenberg, chair

University of Reading

Great Britain and Northern Ireland

Martin How, vice chair

 University of BristolGreat Britain and Northern Ireland

Ulrika Candolin

University of Helsinki

Finland

Ellen Decaestecker

KU Leuven

Belgium

Xavier Harrison

University of Exeter

Great Britain and Northern Ireland

Andrew Higginson

University of Exeter

Great Britain and Northern Ireland

Fredrik Jutfelt

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Saijaliisa Kangasjärvi

University of Helsinki

Finland

Kate Parr

University of Liverpool

Great Britain and Northern Ireland

Erik Selander

University of Gothenburg

Sweden

Adrien Sicard

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Maja Sundqvist

Umeå University

Sweden

Koen Verhoeven

Netherlands Institute of Ecology

The Nederlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Beteendeekologi
 • Biodiversitet
 • Ekofysiologi
 • Ekosystem
 • Etologi
 • Marinbiologi
 • Mikrobiell ekologi
 • Samhällsekologi
 • Toxikologi
 • Växt- och zoofysiologi
 • Växtmiljö- och mikrobinteraktioner