Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-D Ekologi och organismbiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om populationers, samhällens och systems ekologi, vilka använder modellsystem från mikroorganismer till växter och djur. Gruppen hanterar också biologisk forskning som fokuserar på organismen, inklusive fysiologiska och/eller beteendestudier vilka använder experimentella system från växter till djur. Även stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2024

Member

Organisation

Country

Sofia Gripenberg (chair)

University of Reading

UK

Martin How (vice chair)

University of Bristol

UK

James Blande

University of Eastern Finland

Finland

Ulrika Candolin

University of Helsinki

Finland

Ellen Decaestecker

KU Leuven

Belgium

Joël Durant

University of Oslo

Norge

Anna Eklöf

Linköping University

Sverige

Andrew Hacket Pain

University of Liverpool

UK

Xavier Harrison

University of Exeter

UK

Andrew Higginson

University of Exeter

UK

Marc Macias Fauria

University of Cambridge

UK

Suvi Ruuskanen

University of Jyväskylä

Finland

Marina Semchenko

University of Tartu

Estonia

Adrien Sicard

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Koen Verhoeven

NIOO

Netherlands

Monika Winder

Stockholm University

Sweden

Alexander Zizka

Philipps-Universität Marburg

Germany

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Beteendeekologi
 • Biodiversitet
 • Ekofysiologi
 • Ekosystem
 • Etologi
 • Marinbiologi
 • Mikrobiell ekologi
 • Samhällsekologi
 • Toxikologi
 • Växt- och zoofysiologi
 • Växtmiljö- och mikrobinteraktioner