Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-D Ekologi och organismbiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om populationers, samhällens och systems ekologi, vilka använder modellsystem från mikroorganismer till växter och djur. Gruppen hanterar också biologisk forskning som fokuserar på organismen, inklusive fysiologiska och/eller beteendestudier vilka använder experimentella system från växter till djur. Även stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2021

Member

Organisation

Country

Tobias Uller, chair

Lund University

Sweden

Sofia Gripenberg, vice chair

University of Reading

UK

Ulrika Candolin

University of Helsinki

Finland

Ellen Decaestecker

KU Leuven

Belgium

Martin How

University of Bristol

Sweden

Saijaliisa Kangasjärvi

University of Helsinki

Finland

Simon MacKenzie

University of Stirling

UK

Michael Poulsen

University of Copenhagen

Denmark

Erik Selander

University of Gothenburg

Sweden

Adrien Sicard

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Maja Sundqvist

Umeå University

Sweden

Elisa Thebault

Institute of ecology and environmental sciences, Paris

France

Koen Verhoeven

Netherlands Institute for Ecology

Netherlands

Simon Verhulst

University of Groningen

Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Beteendeekologi
 • Biodiversitet
 • Ekofysiologi
 • Ekosystem
 • Etologi
 • Marinbiologi
 • Mikrobiell ekologi
 • Samhällsekologi
 • Toxikologi
 • Växt- och zoofysiologi
 • Växtmiljö- och mikrobinteraktioner