Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-D Ekologi och organismbiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om populationers, samhällens och systems ekologi, vilka använder modellsystem från mikroorganismer till växter och djur. Gruppen hanterar också biologisk forskning som fokuserar på organismen, inklusive fysiologiska och/eller beteendestudier vilka använder experimentella system från växter till djur. Även stora omikstudier och forskning inom beräkningsbiologi och bioinformatik ingår om den biologiska frågeställningen är relevant för gruppens ämnesområde.

2023

Member

Organisation

Country

Sofia Gripenberg (chair)

University of Reading

Great Britain and Northern Ireland

Martin How (vice chair)

University of Bristol

Great Britain and Northern Ireland

James Blande

University of Eastern Finland

Finland

Ulrika Candolin

University of Helsinki

Finland

Ellen Decaestecker

KU Leuven

Belgium

Andrew Hacket-Pain

University of Liverpool

United Kingdom

Xavier Harrison

University of Exeter

United Kingdom

Andrew Higginson

University of Exeter

United Kingdom

Fredrik Jutfelt

NTNU

Sweden

Nadja Møbjerg

University of Copenhagen

Denmark

Monika Quinones Winder

Stockholm University

Sweden

Adrien Sicard

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Tord Snäll

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Maja Sundqvist

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Elisa Thébault

Institute of ecology and environmental sciences, Paris

France

Koen Verhoeven

NIOO

Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Beteendeekologi
 • Biodiversitet
 • Ekofysiologi
 • Ekosystem
 • Etologi
 • Marinbiologi
 • Mikrobiell ekologi
 • Samhällsekologi
 • Toxikologi
 • Växt- och zoofysiologi
 • Växtmiljö- och mikrobinteraktioner
Till toppen