Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-E Cellbiologi, utvecklingsbiologi och mikrobiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med inriktning mot den cellulära nivån upp till organismnivå, med modellsystem från mikroorganismer till högre djur och växter. Även omik, beräkningsbiologi och bioinformatik inom gruppens biologiska ansvarsområde ingår.

2021

Member

Organisation

Country

Martin Ott, chair

Stockholm University

Sweden

Sanna Koskiniemi, vice chair

Uppsala University

Sweden

Rishikesh Bhalerao

Umeå University

Sweden

Felipe Cava

Umeå University

Sweden

Klas Flärdh

Lund University

Sweden

Daniel Hofius

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Pirta Hotulainen

University of Helsinki

Finland

Claudia Kutter

Karolinska Institutet

Sweden

Michael Nielsen

University of Copenhagen

Denmark

Jenny J Persson

Lund University

Sweden

Marjan Van Der Woude

University of York

UK

Sjoerd Vanrooji

Umeå University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Cellbiologi
  • Epigenetik
  • Funktionsgenomik
  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Neurobiologi och neurokemi
  • Utvecklingsbiologi