Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-E Cellbiologi, utvecklingsbiologi och mikrobiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med inriktning mot den cellulära nivån upp till organismnivå, med modellsystem från mikroorganismer till högre djur och växter. Även omik, beräkningsbiologi och bioinformatik inom gruppens biologiska ansvarsområde ingår.

2024

Member

Organisation

Country

Sanna Koskiniemi (chair)

Uppsala University

Sweden

Mattias Mannervik (vice chair)

Stockholm University

Sweden

Emma Andersson

Karolinska Institutet

Sweden

Felipe Cava

Umeå University

Sweden

Jenna Gallie

Max Planck Institute

Germany

Angela Giangrande

University of Strasbourg

France

Daniel Hofius

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Patrick Matthias

Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research

Switzerland

Jenny J Persson

Lund University

Sweden

Suayib Üstün

Ruhr-University Bochum

Tyskland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Cellbiologi
  • Epigenetik
  • Funktionsgenomik
  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Neurobiologi och neurokemi
  • Utvecklingsbiologi