Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-E Cellbiologi, utvecklingsbiologi och mikrobiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biologisk forskning med inriktning mot den cellulära nivån upp till organismnivå, med modellsystem från mikroorganismer till högre djur och växter. Även omik, beräkningsbiologi och bioinformatik inom gruppens biologiska ansvarsområde ingår.

2022

Member

Organisation

Country

Sanna Koskiniemi, chair

Uppsala University

Sweden

Marc Pilon, vice chair

Gothenburg University

Sweden

Klas Flärdh

Lund University

Sweden

Daniel Hofius

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Erik Holmqvist

Uppsala University

Sweden

Pirta Hotulainen

University of Helsinki

Finland

Claudia Kutter

Karolinska Institutet

Sweden

Michael Lund Nielsen

University of Copenhagen

Denmark

Keira Melican

Karolinska Institutet

Sweden

Paula Mulo

University of Turku

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Cellbiologi
  • Epigenetik
  • Funktionsgenomik
  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Neurobiologi och neurokemi
  • Utvecklingsbiologi