Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-G Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning gällande grundläggande studier av molekylära egenskaper och kemiska processer, samt utveckling av analytiska och teoretiska metoder.

2021

Member

Organisation

Country

Daniel Topgaard, chair

Lund University

Sweden

Nicole Pamme, vice chair

University of Hull

UK

Marité Cardenas

Malmö University

Sweden

Tomas Edvinsson

Uppsala University

Sweden

Kersti Hermansson

Uppsala University

Sweden

Tuulia Hyötyläinen

Örebro University

Sweden

Malcolm Levitt

University of Southampton

UK

Louis Madsen

Virginia Tech

USA

Anna Martinelli

Chalmers University of Technology

Sweden

Peter Sjövall

RISE - Research Institutes of Sweden

Sweden

Ilpo Vattulainen

University of Helsinki

Finland

Julia Weinstein

Julia Weinstein

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Analytisk kemi
  • Icke-riktad och riktad analys
  • Fysikalisk kemi
  • Molekylspektroskopi
  • Yt- och kolloidkemi
  • Mjuk materia
  • Biofysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Molekylsimulering
  • Kvantkemi