Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-G Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning gällande grundläggande studier av molekylära egenskaper och kemiska processer, samt utveckling av analytiska och teoretiska metoder.

2022

Member

Organisation

Country

Nicole Pamme, vice chair

University of Hull

UK

Luca Monticelli, vice chair

French National Centre for Scientific Research

France

Fabiana Arduini

University of Rome

Italy

Jean-François Berret

University of Paris

France

Marjolein Dijkstra

Utrecht University

The Netherlands

Elin Esbjörner Winters

Chalmers University of Technology

Sweden

Michael Odelius

Stockholm University

Sweden

Laura Orian

University of Padova

Italy

Maria Sammalkorpi

Aalto University

Finland

Peter Schoenmakers

University of Amsterdam

The Netherlands

Julia Weinstein

University of Sheffield

Great Britain and Northern Ireland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Analytisk kemi
  • Icke-riktad och riktad analys
  • Fysikalisk kemi
  • Molekylspektroskopi
  • Yt- och kolloidkemi
  • Mjuk materia
  • Biofysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Molekylsimulering
  • Kvantkemi