Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-G Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning gällande grundläggande studier av molekylära egenskaper och kemiska processer, samt utveckling av analytiska och teoretiska metoder.

2024

Member

Organisation

Country

Luca Monticelli (chair)

French National Centre for Scientific Research

France

Marite Cardenas (vice chair)

Malmö University

Sweden

Alessandro Barducci

CNRS (Centre de Biochimie Structurale)

France

Rumiana Dimova

Max Planck Institute

Germany

Maths Karlsson

Chalmers University of Technology

Sweden

Annelie Kruve

Stockholm University

Sweden

Laura Orian

University of Padova

Italy

Tönu Pullerits

Lund University

Sweden

Giulia Rossi

Università de Genova

Italy

Peter Schoenmakers

University of Amsterdam

Netherlands

Eric Tyrode

KTH Royal institute of Technology

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Analytisk kemi
  • Icke-riktad och riktad analys
  • Fysikalisk kemi
  • Molekylspektroskopi
  • Yt- och kolloidkemi
  • Mjuk materia
  • Biofysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Molekylsimulering
  • Kvantkemi