Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-H Oorganisk kemi, materialkemi och organisk kemi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom oorganisk kemi, materialkemi och organisk kemi, inklusive experimentella och teoretiska studier av syntes, egenskaper och karakterisering.

2021

Member

Organisation

Country

Kimberly Dick Thelander, chair

Lund University

Sweden

Belén Martín-Matute, vice chair

Stockholm University

Sweden

Pedro Camargo

University of Helsinki

Finland

Feng Gao

Linköping University

Sweden

Olga Garcia Mancheno

University of Muenster

Germany

Lise-Lotte Gundersen

University of Oslo

Norway

Eva Hevia

University of Bern

Switzerland

Michael Malkoch

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Kasper Moth Poulsen

Chalmers University of Technology

Sweden

Anja-Verena Mudring

Stockholm University

Sweden

Sasha Ott

Uppsala Univesrity

Sweden

Sverre Selbach

NTNU

Norway

Reine Wallenberg

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Oorganisk kemi
 • Bio-oorganisk kemi
 • Koordinationskemi
 • Elektrokemi
 • Fasta tillståndets kemi
 • Materialkemi
 • Grön kemi
 • Organisk kemi
 • Medicinsk kemi
 • Metallorganisk kemi
 • Polymerkemi