Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-H Oorganisk kemi, materialkemi och organisk kemi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom oorganisk kemi, materialkemi och organisk kemi, inklusive experimentella och teoretiska studier av syntes, egenskaper och karakterisering.

2022

Member

Organisation

Country

Aji Mathew, chair

Stockholm University

Sweden

Fredrik Almqvist, vice chair

Umeå university

Sweden

Eszter Borbas

Uppsala University

Sweden

Tore Brinck

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Shoubhik Das

University of Antwerp

Belgium

Julia Glaum

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Niklas Hedin

Stockholm University

Sweden

Michael Malkoch

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Petri Pihko

University of Jyväskylä

Finland

Tekla Tammelin

VTT Technical Research Centre of Finland

Finland

Magdalena Titirici

Imperial College London

Great Britain and Northern Ireland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Oorganisk kemi
 • Bio-oorganisk kemi
 • Koordinationskemi
 • Elektrokemi
 • Fasta tillståndets kemi
 • Materialkemi
 • Grön kemi
 • Organisk kemi
 • Medicinsk kemi
 • Metallorganisk kemi
 • Polymerkemi