Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-I Materialvetenskap och materialteknik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning som behandlar design, egenskaper, prestanda, framställning, bearbetning, struktur och karakterisering av material.

2022

Member

Organisation

Country

Lars Österlund, chair

Uppsala University

Sweden

Alexander Pisch, vice chair

CNRS

France

Ausrine Bartasyte

University of Franche-Comté

France

Elisabetta Comini

University of Brescia

Italy

Patric Janasch

Lund University

Sweden

Niels Keller

French National Centre for Scientific Research

France

Maria Letizia Focarete

University of Bologna

Italy

Inger Odnevall

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Robert Palgrave

University College London

Great Britain and Northern Ireland

Luis Pereira

NOVA University Lisbon

Portugal

Davide Sangiovanni

Linköping University

Sweden

M.J. Santofimia Navarro

Delft University of Technology

The Netherlands

Bernd Szyszka

TU Berlin

Germany

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
  • Biomaterial
  • Keramer
  • Kompositmaterial och kompositteknik
  • Korrosionsteknik
  • Materialdesign
  • Metalliska material och metallurgi
  • Polymerer och polymerteknik
  • Tunnfilmsmaterial