Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-M Ljusets och materiens fysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om materiens och ljusets grundläggande egenskaper. Ansvarsområdena inkluderar forskning som spänner från undersökning av enskilda atomer till studier av det fasta tillståndets egenskaper, samt växelverkan mellan ljus och materia. De teoretiska metoderna inkluderar analytiska, numeriska såväl som statistiska metoder.

2023

Member

Organisation

Country

Jens H Bardarson, chair

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Anna Minguzzi, vice chair

University of Grenoble Alps

France

Paola Bolognesi

Istituto di Struttura della Materia

Italy

Silvana Botti

Jena University

Germany

Carlo Canali

Linneuniversitetet

Sweden

Elisabetta Collini

University of Padova

Italy

Marcello Dalmonte

ICTP

Italy

Annika Ekedahl

The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)

France

Maarit Korpi-Lagg

Aalto University

Finland

Philip Moll

Max Planck Institute

Switzerland

Peter Norreys

University of Oxford

United Kingdom

Francesco Plastina

University of Calabria

Italy

Stephanie Reimann

Lund University

Sweden

Thorsten Schmitt

Paul Scherrer Institute

Switzerland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Atomfysik
 • Molekylfysik
 • Klusterfysik
 • Kondenserade materiens fysik
 • Mjuka materiens fysik
 • Plasmafysik
 • Rymdfysik
 • Fusion
 • Kemisk fysik
 • Grundläggande optik
 • Kvantinformation och kvantoptik
 • Kvantvätskor och kvantmaterial
Till toppen