Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-M Ljusets och materiens fysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om materiens och ljusets grundläggande egenskaper. Ansvarsområdena inkluderar forskning som spänner från undersökning av enskilda atomer till studier av det fasta tillståndets egenskaper, samt växelverkan mellan ljus och materia. De teoretiska metoderna inkluderar analytiska, numeriska såväl som statistiska metoder.

2024

Member

Organisation

Country

Jens H Bardarson (chair)

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Anna Minguzzi (vice chair)

University of Grenoble Alps

France

Paola Bolognesi

Istituto di Struttura della Materia

Italy

Carlo Canali

Linnaeus University

Sweden

Elisabetta Collini

University of Padova

Italy

Fatima Ebrahimi

Princeton University

USA

Markus Heyl

Universität Augsburg

Germany

Hans Kjeldsen

Aarhus University Space Centre

Denmark

Perola Milman

Université Paris Cité

France

Bartomeu Monserrat

University of Cambridge

UK

Stephanie Margret Reimann

Lund University

Sweden

Benjamin Sacépé

Institut Néel

France

Thorsten Schmitt

Paul Scherrer Institute

Switzerland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Atomfysik
 • Molekylfysik
 • Klusterfysik
 • Kondenserade materiens fysik
 • Mjuka materiens fysik
 • Plasmafysik
 • Rymdfysik
 • Fusion
 • Kemisk fysik
 • Grundläggande optik
 • Kvantinformation och kvantoptik
 • Kvantvätskor och kvantmaterial