Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-M Ljusets och materiens fysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om materiens och ljusets grundläggande egenskaper. Ansvarsområdena inkluderar forskning som spänner från undersökning av enskilda atomer till studier av det fasta tillståndets egenskaper, samt växelverkan mellan ljus och materia. De teoretiska metoderna inkluderar analytiska, numeriska såväl som statistiska metoder.

2022

Member

Organisation

Country

Jan-Erik Rubensson, chair

Uppsala university

Sweden

Anna Minguzzi, vice chair

University of Grenoble Alps

France

Jens H Bardarson

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Paola Bolognesi

Istituto di Struttura della Materia

Italy

Anastasia Borschevsky

Groningen University

The Netherlands

John Bozek

SOLEIL synchrotron

France

Carlo Canali

Linnaeus University

Sweden

Roberta Citro

University of Salerno

Italy

Elisabetta Collini

University of Padova

Italy

Francesco Plastina

University of Calabria

Italy

Thorsten Schmitt

Paul Scherrer Institute

Switzerland

Jan-Erik Wahlund

IRF Uppsala

Sweden

Jonas Weissenrieder

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Emiliya Yordanova

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Atomfysik
 • Molekylfysik
 • Klusterfysik
 • Kondenserade materiens fysik
 • Mjuka materiens fysik
 • Plasmafysik
 • Rymdfysik
 • Fusion
 • Kemisk fysik
 • Grundläggande optik
 • Kvantinformation och kvantoptik
 • Kvantvätskor och kvantmaterial