Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-M Ljusets och materiens fysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om materiens och ljusets grundläggande egenskaper. Ansvarsområdena inkluderar forskning som spänner från undersökning av enskilda atomer till studier av det fasta tillståndets egenskaper, samt växelverkan mellan ljus och materia. De teoretiska metoderna inkluderar analytiska, numeriska såväl som statistiska metoder.

2021

Member

Organisation

Country

Stefan Schippers, chair

Justus-Liebig-University Giessen

Germany

Floriana Lombardi, vice chair

Chalmers University of Technology

Sweden

Vincent Bagnoud

GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research

Germany

Jens Bardarson

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Manuel Bibes

CNRS Thales

France

Stefan Blügel

FZ Jülich

Germany

Paola Bolognesi

CNR-ISM Rome

Italy

Anastasia Borschevsky

Groningen University

Netherlands

Elisabetta Collini

Padova University

Italy

Sophie Gueron

Université Paris Sud

France

Holger Kreckel

Max-Planck-Institut for Nuclear Physics in Heidelberg.

Germany

Anders Mikkelsen

Lund University

Sweden

Anna Minguzzi

University of Grenoble Alps

France

Stephanie Reimann

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Atomfysik
 • Molekylfysik
 • Klusterfysik
 • Kondenserade materiens fysik
 • Mjuka materiens fysik
 • Plasmafysik
 • Rymdfysik
 • Fusion
 • Kemisk fysik
 • Grundläggande optik
 • Kvantinformation och kvantoptik
 • Kvantvätskor och kvantmaterial