Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-N Teknisk mekanik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning om grundläggande aspekter av teknisk mekanik. Ansvarsområdena inkluderar teoretisk utveckling såväl som experimentella observationer och simuleringar av komplexa mekaniska system.

2022

Member

Organisation

Country

Shervin Bagheri, chair

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Simone Hochgreb, vice chair

University of Cambridge

Great Britain and Northern Ireland

Stavroula Balabani

University College London

Great Britain and Northern Ireland

Isabelle Cantat

University de Rennes

France

Richard Dwight

Delft University of Technology

The Netherlands

Michael Gilchrist

University College Dublin

Ireland

Shery Huang

University of Cambridge

Great Britain and Northern Ireland

Yongyun Hwang

University College London

Great Britain and Northern Ireland

Andrew McBride

The University of Glasgow

Great Britain and Northern Ireland

Katarina Vogiatzaki

University of Brighton

Great Britain and Northern Ireland

Mathias Wallin

Lund University

Sweden

Jerry Westerweel

Delft University of Technology

The Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biomekanik
  • Energiteknik
  • Farkostteknik
  • Hållfasthetslära
  • Kärnenergiteknik
  • Materialmekanik
  • Reologi
  • Rymd- och flygteknik
  • Strömningsmekanik och akustik; Tribologi