Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-O Medicinsk teknik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom teknikvetenskap med fokus på metoder för att studera, diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd, samt utveckling av ingenjörsmässiga principer och metoder för medicinsk forskning.

2021

Member

Organisation

Country

Hanna Isaksson, chair

Lund University

Sweden

Tino Ebbers, vice chair

Linköping University

Sweden

Adrian Basarab

University of Toulouse

France

Stephanie Descroix

Institut Curie, Paris

France

Nicholas Dunne

Dublin City Collage

Ireland

Marica Ericsson

University of Gothenburg

Sweden

Petro Julkunen

University of Eastern Finland

Finland

Madeleine Ramstedt

Umeå University

Sweden

Francoise Peyrin

University of Lyon

Frankrike

Jolanda Wentzel

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

Alistair Young

Kings College London

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Artificiella organ
 • Biomaterial
 • Biomekanik
 • Biooptik
 • Biosensorteknik
 • Fysiologisk mätteknik och modellering
 • Medicinsk apparatteknik
 • Medicinsk bildanalys och bildbehandling
 • Medicinsk bioteknik
 • Medicinsk ergonomi
 • Medicinsk informatik
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Medicinska material och protesteknik
 • Radiologi och bildbehandling
 • Strålningsfysik (medicinska aspekter)
 • Talteknik och teknisk audiologi