Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-O Medicinsk teknik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom teknikvetenskap med fokus på metoder för att studera, diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd, samt utveckling av ingenjörsmässiga principer och metoder för medicinsk forskning.

2022

Member

Organisation

Country

Hanna Isaksson, chair

Lund University

Sweden

Mikael Persson, vice chair

Chalmers

Sweden

Maria Angeles Pérez

Zaragoza University

Spain

Nicholas Dunne

Dublin City College

Ireland

Risto Ilmoniemi

Aalto University

Finland

Séverine Le Gac

University of Twente

The Netherlands

Lasse Løvstakken

Norwegian University of Science and Technolgy

Norway

Aart Nederveen

The University of Amsterdam

The Netherlands

Francoise Peyrin

University of Lyon

France

Ilaria Testa

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Alistair Young

King's College London

Great Britain and Northern Ireland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Artificiella organ
 • Biomaterial
 • Biomekanik
 • Biooptik
 • Biosensorteknik
 • Fysiologisk mätteknik och modellering
 • Medicinsk apparatteknik
 • Medicinsk bildanalys och bildbehandling
 • Medicinsk bioteknik
 • Medicinsk ergonomi
 • Medicinsk informatik
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Medicinska material och protesteknik
 • Radiologi och bildbehandling
 • Strålningsfysik (medicinska aspekter)
 • Talteknik och teknisk audiologi