Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.

2024

Member

Organisation

Country

Veronica Vinciotti (chair)

University of Trento

Italy

Axel Målqvist (vice chair)

Chalmers University of Technology

Sweden

Haeran Cho

University of Bristol

UK

Davide Ferrari

University of Bozen-Bolzano

Italy

Elias Jarlebring

KTH Royal institute of Technology

Sweden

Alex Lewin

Imperial College London

UK

Bertrand Michel

Ecole Centrale de Nantes

France

Marie-Francine Moens

KU Leuven

Belgium

Daniel Peterseim

University of Augsburg

Germany

Elisa Ricci

University of Trento

Italy

Marie Rognes

Simula Research Laboratory

Norway

Arno Solin

Aalto University

Finland

Fred Vermolen

University of Hasselt

Belgium

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Beräkningsmatematik och numerisk analys
  • Beräkningsvetenskap
  • Grundvalar för data science
  • Operationsanalys
  • Språkteknologi
  • Statistik