Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.

2022

Member

Organisation

Country

Gunilla Kreiss, chair

Uppsala University

Sweden

Veronica Vinciotti, vice chair

University of Trento

Italy

Heather Battey

Imperial College London

Great Britain and Northern Ireland

Michiel Hochstenbach

Utrecht University

The Netherlands

Kathrin Klamroth

University of Wuppertal

Germany

Alex Lewin

Imperial College London

Great Britain and Northern Ireland

Nilima Nigam

Simon Fraser University

USA

Stephan Oepen

University of Oslo

Norway

Daniel Peterseim

University of Augsburg

Germany

Elisa Ricci

University of Trento

Italy

Arno Solin

Aalto university

Finland

Fred Vermolen

University of Hasselt

Belgium

Ernst Wit

Utrecht University

The Netherlands

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Beräkningsmatematik och numerisk analys
  • Beräkningsvetenskap
  • Grundvalar för data science
  • Operationsanalys
  • Språkteknologi
  • Statistik