Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.

2021

Member

Organisation

Country

Gunilla Kreiss, chair

Uppsala University

Sweden

Veronica Vinciotti, vice chair

University of Trento

Italy

Heather Battey

Imperial College London

UK

Michiel Hochstenbach

Utrecht University

Netherlands

Kathrin Klamroth

University of Wuppertal

Germany

Jesper Larsen

Technical University of Denmark

Denmark

Alexandra Lewin

Imperial College London

UK

Guido Montufar

UCLA

USA

Nilima Nigam

Simon Fraser University

Canada

Cornelis Oosterlee

Utrecht University

Netherlands

Florin Adrian Radu

University of Bergen

Norway

Elisa Ricci

University of Trento

Italy

Ernst Wit

Universita della Svizzera italiana

Switzerland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Beräkningsmatematik och numerisk analys
  • Beräkningsvetenskap
  • Grundvalar för data science
  • Operationsanalys
  • Språkteknologi
  • Statistik