Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

2021

Member

Organisation

Country

Christina Garsten (Chair)

Stockholm University

Sweden

Haldor Byrkjeflot

University in Oslo

Norway

Ingjerd Hoem

University of Oslo

Norway

Jill Merete Loga

Høgskulen på Vestlandet

Norway

Claire Maxwell

University of Copenhagen

Denmark

Jon Mitchell

University of Sussex

UK

Dieter Plehwe

WZB Berlin Social Science Center

Germany

Julie Uldam

Copenhagen Business School

Denmark

Annette Zimmer

Münster University

Germany

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL