Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG A

Register och databaser samt infrastruktur för analyser och material för humaniora, medicin och samhällsvetenskap

Ledamöter 2021

Namn

Titel

Organisation

Anders Högberg (Ordförande)

Professor i arkeologi

Linnéuniversitetet

Björn Andersson

Professor i genomanalys

Karolinska Institutet, KI

Mats Dahlström

Lektor vid sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Högskolan i Borås

Merle Horne

Professor i allmän språkvetenskap

Lunds universitet

Olli Kangas (adjungerad)

Professor i sociologi

Åbo universitet

Lena Kjellén

Professor i medicinsk glykobiologi

Uppsala universitet

Eva Hellström Lindberg

Professor i hematologi

Karolinska institutet

Karl-Eric Magnusson

Professor Emeritus i medicinsk mikrobiologi

Linköpings universitet

Joacim Rocklöv

Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap

Umeå universitet

Åsa von Schoultz (adjungerad)

Professor i statsvetenskap

Helsingfors universitet

Maria Ågren

Professor i historia

Uppsala universitet

 

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL