Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG A

Register och databaser samt infrastruktur för analyser och material för humaniora, medicin och samhällsvetenskap

2023

Namn

Titel

Organisation

Lena Kjellén (ordf.)

Professor i medicinsk glykobiologi

Uppsala universitet

Adam Boethius

Forskare arkeologi, historisk osteologi

Lunds universitet

Maria Brandén

Bitr. professor i sociologi

Linköpings universitet

Birgitta Janerot-Sjöberg

Professor medicinsk teknologi, klinisk fysiologi

Karolinska Institutet, KI

Lukas Käll

Professor genteknologi

Kungliga tekniska högskolan

Francisco de Lacerda

Professor fonetik, neurokognition

Stockholms universitet

Rikard Landberg

Professor livsmedelvetenskap

Chalmers tekniska högskola

Christopher Natzén

Forskningsstrateg på KB. Digitalisering.

Kungliga biblioteket

Anna-Karin Olsson

Univ.lektor biokemi, cell- och tumörbiologi

Uppsala universitet

Anna Oudin

Docent i epidemiologi och statistiker

Lunds universitet och Umeå universitet

Åsa von Schoultz

Professor statsvetenskap

Helsingfors universitet

Verena Sengpiel

Överläkare och docent i obstetrik och gynekologi

Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Patrick Svensson

Professor agrarhistoria, ekonomisk historia

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen