Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG B

Observatorier och mätplattformar för astronomi, klimat, miljö och geovetenskap

Ledamöter 2023

Namn

Titel

Organisation

Gunhild Ninis Rosqvist (Ordförande)

Professor geografi, Glaciologi, Polarforskning

Stockholms universitet

Jessica Abbott

Universitetslektor evolutionär ekologi  

Lunds universitet

Melissa Chierici

Docent marin kemi

Havsforskningsinstitutt

Elisabet Göransson

Forskningssekreterare

Formas

Maria Hamrin

Docent rymdplasmafysik

Umeå universitet

Erik Kjellström

Professor meteorologi, klimatforskning, klimatmodeller, klimatförändringar, klimatanpassning

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Johan Köhler

Avdelningschef, forskning och utveckling

Rymdstyrelsen

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn

Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Hans Olofsson

Professor emeritus i radioastronomi

Chalmers tekniska högskola

Felix Ryde

Professor i experimentell astropartikelfysik

Kungliga tekniska högskolan, KTH

Christina Wanhainen

Professor geologi/geofysik

Luleå tekniska universitetPublicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen