Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG B

Observatorier och mätplattformar för astronomi, klimat, miljö och geovetenskap

Ledamöter 2021

Namn

Titel

Organisation

David Bastviken (Ordförande)

Professor i miljöförändring

Linköpings universitet

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn

Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Elisabet Göransson

Forskningssekreterare

Formas

Frank Johansson

Professor vid institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet

Kirstin Krüger (adjungerad)

Professor i meteorologi

Universitet i Oslo

Johan Köhler

Avdelningschef Forskning och utveckling

Rymdstyrelsen

Hans Olofsson

Professor emeritus i radioastronomi

Chalmers tekniska högskola

Felix Ryde

Professor i experimentell astropartikelfysik

Kungliga tekniska högskolan, KTH

Lars Kristian Stölen

Digital strateg

Sveriges geologiska undersökning

Gabriella Stenberg Wieser (vice ordförande)

Forskare

Institutet för rymdfysik, IRF

Anna Wåhlin

Professor vid institutionen för marina vetenskaper

Göteborgs universitetPublicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL