Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG C

Högteknologilaboratorier för fysik, kemi, material-, teknik- och livsvetenskaper

Ledamöter 2023–2025

Namn

Titel

Organisation

Olle Björneholm (Ordförande)

Professor atom och molekylfysik

Uppsala universitet

Joakim Amorim

Programchef strategisk forskning


SSF Stiftelsen för Strategisk Forskning

Paolo Bientinesi

Professor datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar

Umeå universitet

Christophe Clement

Professor partikelfysik

Stockholms universitet

Karen Edler

Professor material analys och syntes

Lunds universitet

Malin Göteman

Universitetslektor teoretisk fysik vågdynamik energiteknik

Uppsala universitet

Karin Lindqvist

Professor strukturbiologi

Lunds universitet

Ulf Olsson

Professor fysikalisk kemi mjuk materia

Lunds universitet

Karin Schönning

Professor subatomär fysik högenergifysik

Uppsala universitet

Mikael Sjödahl

Professor experimentell mekanik

Luleå tekniska universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar