Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp

Forskningsinfrastruktur

Bidrag till infrastrukturstöd av nationellt intresse RÅG C

Högteknologilaboratorier för fysik, kemi, material-, teknik- och livsvetenskaper

Ledamöter 2021

Namn

Titel

Organisation

Sara Strandberg

(Ordförande)

Professor i fysik


Stockholms universitet

Marta‑Lena Antti

Professor i materialteknik

Luleå tekniska högskola

Olle Björneholm

Professor vid institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet

Christian Bohm

Professor emeritus i instrumenteringsfysik

Stockholms universitet

Malin Göteman

Lektor vid institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet

Martin Högbom

Professor i biokemi

Stockholms universitet

Maria Landgren

Senior Program Manager

Vinnova

Ulf Olsson

Professor i fysikalisk kemi

Lunds universitet

Karin Schönning

Lektor i kärnfysik

Uppsala universitet

Per Öster

Enhetschef forskningsinfrastruktur

CSC – IT Center for Science, Finland


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar