Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV - Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

2021

Member

Organisation

Country

Joke Dewilde

University of Oslo

Norway

Raili Hilden

University of Helsinki

Finland

Johan Korhonen

Åbo Akademi University

Finland

Frans Orsted Andersen

Aarhus University

Denmark

Jan Thorhauge Frederiksen

University of Copenhagen

Denmark
Publicerad 04 mars 2021

Uppdaterad 10 mars 2021

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL