Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-FOSK: Forskarskolor inom utvecklingsforskning

2021

Member

Organisation

Country

Flemming Konradsen (Chair)

University of Copenhagen

Denmark

Geir Sigmund Afdal

Norwegian School of Theology, Religion and Society

Norway

Anne Mette Lykke

Aarhus University

Denmark

Ebrima Sall

Trust Africa

Senegal

Stephanie Werner

University of Oslo

Norway
Publicerad 10 mars 2021

Uppdaterad 08 april 2021

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL