Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

2021

Member

Organisation

Country

Karl Brokstad

University of Bergen

Norway

Geneviève Chêne

University of Bordeaux

France

Camilla Foged

University of Copenhagen

Denmark

Jan Gerstoft

University of Copenhagen

Denmark

Dag Kvale

University of Oslo

Norway

Varpu Marjomäki

University of Jyväskylä

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL