Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag för tvärvetenskapligt samarbete mellan Kina och Sverige 

2021

Member

Organisation

CountryPublicerad 20 april 2021

Uppdaterad 20 april 2021

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL