Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Projektbidrag för psykiatriforskning

2021

Member

Organisation

Country

Johan Franck

Karolinska Institutet

Sweden

Anne Rogers

University of Southhampton

United Kingdom

Kris Goethals

University of Antwerp

Belgium

Frederik Gildberg

Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning

Denmark

Rebecka Milne

University of Porthsmouth

United Kingdom

Birgit Völlm

University of Rostock

Germany

Linda Gröning

University of Bergen

Norway

Peter Bartlett

University of Nottingham

United Kingdom

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL