Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

IPD-HSUV2: Internationell postdok höst, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap

2023

Medlem

Organisation

Land

Daniel Waldenström (Chair)

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Sweden

Anna Baranowska-Rataj

Umeå university

Sweden

Eva Hammar Chiriac

Linköping University

Sweden

Lisa Hellman

Lund university

Sweden

Niklas Jakobsson

Karlstad University


Virginia Langum

Umeå University

Sweden

Jonas Olsson

Stockholm University

Sweden

Susanne Olsson

Stockholm University

Sweden

Emilia Palonen

University of Helsinki

Finland

Sigrid Schottenius Cullhed

Uppsala university

Sweden

Daniel Sundberg

Linnaeus university

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL