Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

IPD-HSUV2: Internationell postdok höst, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap

2022

Medlem

Organisation

Land

Daniel Waldenström (Chair)

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Sweden

Helena Bergman

Södertörn University

Sweden

Mikael Elinder

Uppsala University

Sweden

Malcolm Fairbrother

Umeå University

Sweden

Eva Hammar Chiriac

Linköping University

Sweden

Virginia Langum

Umeå University

Sweden

Magdalena Nordin

Lund University

Sweden

Mikael Nygård

Åbo Akademi University

Finland

Jonas Olsson

Stockholm University

Sweden

Emilia Palonen

University of Helsinki

Finland

Daniel Sundberg

Linnaeus university

Sweden

Sophie Wennerscheid

University of Copenhagen

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL