Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

IPD-MH2: Internationell postdok höst, medicin och hälsa

2021

Member

Organisation

Country

Guri Rørtveit, chair

Umeå University

Sweden

Helene Alexandersson

Karolinska Institutet

Sweden

Marcel den Hoed

Uppsala University

Sweden

Henrik Ehrsson

Karolinska Institutet

Sweden

Anna Hagström-Andersson 

Lund University

Sweden

Jorma Hinkula

Linköping University

Sweden

Jörgen Johansson

Umeå University

Sweden

Göran Karlsson

Lund University

Sweden

Malin Levin

University of Gothenburg

Sweden

Kristy Spalding

Karolinska Institutet

Sweden

Lena Ström

Karolinska Institutet

Sweden

Nina Vøllestad

University of Oslo

Norway

Per Wändell

Karolinska Institutet

Sweden
Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL