Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

IPD-MH2: Internationell postdok höst, medicin och hälsa

2023

Member

Organisation

Country

Lena Ström (Chair)

Karolinska Institutet

Sweden

Helene Alexanderson

Karolinska Institutet

Sweden

Susanne Bejerot

Örebro University

Sweden

Kristina Eriksson

University of Gothenburg

Sweden

Marcel den Hoed

Uppsala University

Sweden

Fredrik Kahn

Lund University

Sweden

Kaisa Lehti

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Alexander Pietras

Lund University

Sweden

Herwig Schüler

Lund university

Sweden

Kirsty Spalding

Karolinska Institutet

Sweden

Johan Trygg

Umeå University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL