Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

IPD-MH2: Internationell postdok höst, medicin och hälsa

2022

Member

Organisation

Country

Lena Ström (Chair)

Karolinska Institutet

Sweden

Helene Alexanderson

Karolinska Institutet

Sweden

Susanne Bejerot

Örebro University

Sweden

Marcel den Hoed

Uppsala University

Sweden

Henrik Ehrsson

Karolinska Institutet

Sweden

Jorma Hinkula

Linköping University

Sweden

Malin Levin

University of Gothenburg

Sweden

Lill Mårtensson-Bopp

University of Gothenburg

Sweden

Alexander Pietras

Lund University

Sweden

Kirsty Spalding

Karolinska Institutet

Sweden

Johan Trygg

Umeå University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL