Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Tage Erlander gästprofessur 2023 (NT-GAST 2023)

Ledamöterna i 2023 (NT-GAST) består av ordförande och viceordförande från panelerna NT-E, NT-F, NT-G, NT-H, NT-J.

2022

Member

Organisation

Country

Fredrik Almqvist

Umeå University

Sweden

Sabrina Büttner

Stockholm University

Sweden

Per Hammarström

Linköping University

Sweden

Riitta Keiski

University of Oulu

Finland

Sanna Koskiniemi

Uppsala University

Sweden

Aji Mathew

Stockholm University

Sweden

Luca Monticelli

French National Centre for Scientific Research

France

Nicole Pamme

Stockholm University

Sweden

Marc Pilon

University of Gothenburgh

Sweden

Francisco Vilaplana Domingo

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL