Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Tage Erlander gästprofessur 2024 (NT-GAST 2024)

Ledamöterna i 2024 (NT-GAST) består av ordförande och viceordförande från panelerna NT-I, NT-K, NT-L, NT-M.

2022

Member

Organisation

Country

Fariba Hatami

Humboldt-Universität Berlin

Germany

Anders Johansen

Lund University

Sweden

Magdalena Kowalska

CERN

France

Anna Minguzzi

Grenoble Alpes University

France

Luca Monticelli

French National Centre for Scientific Research

France

Nicole Pamme

Uppsala University

Sweden

Alexander Pisch

French National Centre for Scientific Research

France

Jan-Erik Rubensson

Uppsala University

Sweden

Luise Theil Kuhn

Technical University of Denmark

Denmark

Lars Österlund

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL