Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-KONGAST: Konsolideringsbidrag och gästforskare inom utbildningsvetenskap

2022

Member

Organisation

Country

Gunilla Holm, chair

University of Helsinki

Finland

Marte Blikstad-Balas

University of Oslo

Norway

Torberg Falch

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Rolf Vegar Olsen

University of Oslo

Norway

Annalisa Sannino

Tampere University

Finland
Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL