Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

2022

Member

Organisation

Country

Danuta Fjellestad, chair

Uppsala University

Sweden

Kim Andersen

Copenhagen Business School

Denmark

Petter Bae Bandtzæg

University of Oslo

Norway

Antonio Cordella

London School of Economics

UK

Bård Ketil Engen

Oslo Metropolitan University

Norway

Charles Ess

University of Oslo

Norway

Andreas Fickers

University of Luxembourg

Luxembourg

Gary Hall

Coventry University

UK

Tarja Heponiemi

Finnish Institute for Health and Welfare

Finland

Lorna Hughes

University of Glasgow

UK

Ingeborg Astrid Kleppe

Norwegian School of Economics

Norway

Rose Luckin

University College London

UK

Taha Yasseri

University College Dublin

Ireland

Joanna Zylinska

King's College London

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL